Algemene praktijkinformatie

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur geopend. De huisartsen houden spreekuur op afspraak van 8.00u tot 12.00u en van 14.30u tot 16.00u; tussen 13.00u en 14.30u rijden de huisartsen visites.

Voor het maken van afspraken op dezelfde dag, dient u bij voorkeur ’s morgens te bellen, we doen ons best u dezelfde dag een consult aan te bieden, maar er kunnen omstandigheden zijn die dit niet mogelijk maken. De assistente bepaalt dit op medische gronden, eventueel in overleg met de huisarts.

Maandag

NaamVanTotWaar
Mw. Bootsma08.0017.00Agatha 7
Mw. van der Bend08.0017.00Agatha 7
Dhr. Alkemade08.0017.00Agatha 7
Mw. Spijker08.0013.00Agatha 7
Dhr. Sitters13.0017.00Agatha 7

Dinsdag

NaamVanTotWaar
Mw. Joustra08.0017.00Agatha 7
Mw. van der Bend08.0017.00Agatha 7
Dhr. Alkemade08.0012.00Gr. Jul.v. Stolberglaan 47
Dhr. Alkemade13.0017.00Agatha 7
Dhr. Sitters08.0017.00Agatha 7

Woensdag

NaamVanTotWaar
Mw. Bootsma08.0017.00Agatha 7
Mw. Joustra08.0017.00Agatha 7
Mw. van der Bend08.0017.00Agatha 7
Dhr. Sitters08.0017.00Agatha 7

Donderdag

NaamVanTotWaar
Mw. Bootsma08.0017.00Agatha 7
Dhr. Alkemade08.0017.00Agatha 7
Mw. Spijker08.0017.00Agatha 7

Vrijdag

NaamVanTotWaar
Mw. Joustra11.0017.00Agatha 7
    
Mw. van der Bend08.0012.00Gr. Jul. v. Stolberglaan 47
Mw. van der Bend13.0017.00Agatha 7
Dhr. Alkemade08.0017.00Agatha 7
Mw. Spijker08.0017.00Agatha 7

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak. U kunt 24 uur per dag een afspraak (voor niet spoedeisende zorg) maken bij uw huisarts via onze patiëntenomgeving “MijnGezondheid.net“.

Daarnaast kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen om een afspraak te maken. U kunt 24 uur per dag via ons telefoonmenu een “terugbelafspraak” maken met de assistente. U kunt zelf een gewenst tijdstip kiezen waarop de assistente u belt. Wij maken gebruik van “terugbelaspraken” om de wachttijd aan de telefoon zo kort mogelijk te kunnen houden. Daarnaast is het iedere dag mogelijk om de assistente tussen 8:00 tot 10:00 en van 15:00 tot 17:00 direct aan de lijn te krijgen.

De assistentes vragen bij het maken van een afspraak altijd naar de reden van uw komst. Dit wordt triage genoemd. Het hoofddoel van triage is dat patiënten niet onnodig lang wachten bij klachten die voorrang behoeven. Voor (bijna) elke klacht bestaan landelijk gebruikte stroomschema’s (De Nederlandse Triage Standaard). Hierin staan een aantal vragen waarmee de assistente snel kan beoordelen op welke termijn de patiënt gezien moet worden.

Voor een consult bij de huisarts reserveren wij 10 minuten voor een klacht, inclusief het onderzoek van de arts en de bespreking van het advies. Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat u meerdere vragen en/of klachten heeft, dan kunt u dat aangeven bij de assistente. Dit voorkomt onnodig uitlopen van het spreekuur en verkort de wachttijd van andere patiënten in de wachtkamer. Sommige vragen kan de assistente ook zelf voor u oplossen, al dan niet na overleg met uw arts.

Visites

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen (bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent) dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Indien het mogelijk is ontvangen wij u bij voorkeur in de praktijk,  omdat hier de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter  zijn. Visites op afspraak worden gereden tussen 11.00 – 14.00 uur.

Wegblijven

Wij Verzoeken U Vriendelijk Om Uw Afspraak Tijdig Af Te Zeggen
We zullen een tarief van €15,00 in rekening brengen als u niet op uw afspraak bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente komt. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Waarom een tarief voor patiënten die niet komen opdagen voor hun afspraak?

Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. Het aantal patiënten dat een afspraak op het spreekuur van de huisarts wil maken, neemt ook nog steeds toe. Het is daarom voor een huisartsenpraktijk erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt.

Op tijd de afspraak afzeggen, betekent dat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden. Hierdoor kan ook de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk gehouden worden.

Wat moet u doen als u niet op een afspraak kunt komen?

Meldt dit dan uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of per mail aan de assistente.