Assistente en praktijkondersteuners

ASSISTENTES EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS

Assistentes

De assistentes staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maken afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. De assistentes vragen bij het maken van een afspraak altijd naar de reden van uw komst. Dit wordt triage genoemd. Het hoofddoel van triage is dat patiënten niet onnodig lang wachten bij klachten die voorrang behoeven. Voor (bijna) elke klacht bestaan landelijk gebruikte stroomschema’s (De Nederlandse Triage Standaard). Hierin staan een aantal vragen waarmee de assistente snel kan beoordelen op welke termijn de patiënt gezien moet worden. De assistentes weten het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt hen ook bellen voor uitslagen die zijn beoordeeld door de huisarts.

U kunt bij de assistentes verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Uitspuiten van oren
 • Verwijderen van hechtingen
 • Onderzoeken van urine
 • Verrichten van uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)

Praktijkondersteuner somatiek (POH-S)

U kunt voor steeds meer zorg bij de huisarts terecht. Zo hebben ze een deel van de ziekenhuiszorg overgenomen. Bijvoorbeeld die voor mensen met een chronische aandoening. Hiervoor is steeds vaker extra personeel aanwezig, zoals de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner kan u sneller helpen en heeft meer tijd voor u. De huisarts blijft wel altijd verantwoordelijk voor de behandeling en het voorschrijven van medicijnen. Wij hebben verschillende praktijkondersteuners in dienst. De praktijkondersteuners voor somatische aandoeningen houden spreekuren voor:

 • Diabetes Mellitus
 • Cardiovasculair risico management (mensen met hart- en vaatziektes of een verhoogd risico daarop)
 • Astma en COPD
 • Stoppen met roken
 • Ouderenzorg

Doorgaans verwijst uw huisarts u naar een van hen wanneer u één van deze aandoeningen heeft voor de controles en optimale instelling. Zij bereiken dat samen met u, door te kijken waar u tegen aan loopt, of er veranderingen mogelijk zijn in de levensstijl en eventueel door aanpassing van de medicatie.
Er is structureel overleg met de huisartsen, waarbij de voorgestelde veranderingen van het behandelplan worden doorgesproken en afgestemd. In de regel komt u een aantal keer per jaar op controle bij de praktijkondersteuner. Deze controle-afspraken worden zo mogelijk direct gepland aan het einde van een consult.

Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Door een toename van het aantal mensen met psychische klachten in de eerste lijn is de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) een belangrijk onderdeel in de huisartsenvoorziening. Huisartsen kunnen patiënten met psychische problemen doorsturen naar de POH-GGZ om een beter beeld van de klacht(en) te krijgen en om te kijken naar een passende behandeling. Je kunt wel stellen dat de POH-GGZ dient als voordeur van de GGZ. De praktijkondersteuner GGZ kan u zelf behandelen met behulp van probleemverheldering, psycho-educatie, gesprekstherapie en eenvoudige cognitieve therapie. Als dat bij u geïndiceerd is, bespreekt hij of zij met u ook de mogelijkheden van verwijzing naar een psycholoog of psychiater.

Mensen die naar een praktijkondersteuner worden doorverwezen hebben vaak last van psychische klachten. Denk aan:

 • Depressie of down gevoel
 • Autisme
 • Slapeloosheid/ slaapproblemen
 • Angst, paniek of spanning
 • Relatieproblemen
 • Overmatig gebruik van tabak, alcohol of drugs

Praktijkondersteuner jeugd (POH-jeugd)

Tot slot hebben wij een praktijkondersteuner jeugd werkzaam in onze praktijk. Kinderen onder de 18 kunnen door de huisarts naar haar worden verwezen. Een praktijkondersteuner jeugd helpt kinderen met psychische en psychosociale problemen. De praktijkondersteuner jeugd ondersteunt de huisarts bij probleemverheldering bij kinderen en voert kortdurende behandeling uit. Zij verwijst waar nodig gericht door naar andere hulpverleners.

Problemen die voorkomen zijn:

 • Gedrags- en/of opvoedproblemen
 • Vermoeden van psychische problemen (zoals ADHD, autisme, angst- en of stemmingsproblematiek, dwang)
 • Onverklaarde lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, moeheid)
 • Schoolverzuim
 • Systeem- en gezinsproblematiek

Online afspraak maken

Contact opnemen

Openingstijden

 • Ma t/m vrij 8:00 t/m 17:00

Locaties